Onderhoud en zorg voor de buurt

Braskem is van oudsher betrokken bij Alagoas en de omliggende gemeenschappen. In lijn daarmee ontwikkelt Braskem initiatieven voor de veiligheid en het onderhoud van en de zorg voor ontruimde en gemonitorde gebieden. Meer informatie over wat wij doen:

OPSCHONEN VAN DE WIJK

Braskem heeft teams ingehuurd die de ontruimde en gemonitorde gebieden in de vier wijken opschonen, onderhouden en vrij van ongedierte houden. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van puin uit ontruimde panden, het vegen van straten en trottoirs, het verwijderen van onkruid, het ontstoppen van afvoerpijpen en opvangbassins, het snoeien van bomen en het verven van stoepranden. Het ingezamelde afval wordt naar het afvalverwerkingscentrum in Maceió gebracht.

ONGEDIERTEBESTRIJDING

In maart 2020 is Braskem gestart met ongediertebestrijding in panden om de verspreiding van ziekten tegen te gaan en te zorgen voor goede hygiënische omstandigheden in ontruimde wijken. In het kader van dit initiatief worden tevens begassingen uitgevoerd om vliegen en muggen te doden en zo knokkelkoorts, Zikakoorts en chikungunya te voorkomen.

Niet alleen panden, maar ook straten, pleinen en land worden begast en bespoten om schorpioenen, kakkerlakken, mieren, ratten en insecten in het algemeen te bestrijden. Ongediertebestrijding is een continu proces. Panden die al gebarricadeerd zijn, worden elk kwartaal of eventueel vaker, indien noodzakelijk, met insecticiden behandeld. De teams gebruiken beschermingsmiddelen en nemen de voorzorgsmaatregelen die door de medische instanties worden aangeraden.

24/7 VEILIGHEIDSCENTRUM

Braskem heeft een veiligheids- en monitoringcentrum ingericht ter ondersteuning van de veiligheidswerkzaamheden in de wijken. Er is een systeem met ruim 300 hoge-resolutiecamera's en bewegingssensoren in de straten en in grote gebouwen aangebracht. Voor de bewaking wordt ook gebruik gemaakt van drones die over de ontruimde gebieden vliegen. In het veiligheidscentrum staat een paneel met vier monitoren die real-time follow-up met 64 gelijktijdig gegenereerde beelden mogelijk maken. De bewaking wordt uitgevoerd in samenwerking met de militaire politie, die wordt opgeroepen als er strafbare feiten worden gepleegd, zoals diefstal en inbraak. Het veiligheidscentrum is 24 per dag in bedrijf en verwerkt informatie van alle camera's en sensoren.

BESCHERMINGSMUREN

Braskem heeft muren en barrières in Pinheiro, Mutange, Bom Parto en Bebedouro aangebracht om insluiping te voorkomen en de ontruimde gebieden te beschermen. Hiermee is de veiligheid vergroot voor mensen die zich in de wijken en omringende gemeenschappen bevinden. In augustus 2020 werd hiermee een start gemaakt en werden de gebieden aangewezen die beschermd moeten worden. Inmiddels zijn alle geplande muren geplaatst. In september 2021 zijn er muren geplaatst rond historische gebouwen en het beschermd stadsgezicht in de wijk Bebedouro – een regio die is aangewezen in het masterplan van de gemeente Maceió – om inbraken en plunderingen te voorkomen. Het doel van deze maatregel is om de veiligheid te garanderen; aangezien het om historische gebouwen gaat, kunnen de deuren en ramen niet worden gebarricadeerd met bakstenen en cement, zoals bij andere panden in de door de Dienst Burgerbescherming ontruimde en gemonitorde gebieden is gebeurd.

ONDERSTEUNING VANUIT DE WIJK

Wijken kunnen ook rekenen op de ondersteuning van wijkstewards. Dit zijn buurtwerkers die worden ingehuurd onder de Braziliaanse CLT-arbeidswetten en bekend zijn met de vluchtroutes. Op voorstel van buurtleiders komen deze stewards uit de gemeenschap.

Ze bewaken de regio en informeren het Veiligheids- en Monitoringcentrum over onregelmatigheden, zoals vernielingen van barricades, ophoping van afval en ongedierteplagen. Deze stewards mogen verder niet optreden. Indien nodig, belt het Veiligheidscentrum de politie, die dan in actie zal komen.

De buurtwerkers maken gebruik van portofoons en mobiele telefoons en dragen een uniform, zodat ze beschermd en herkenbaar zijn. Deze ondersteuning is opgezet door de afdeling Corporate Security van Braskem in samenwerking met de bewoners van de gemonitorde wijken.